КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

Лого дизайн

Основната сфера, в която работим е разработване на лого и лого дизайн. За да получите това, което търсите ние имаме нужда от качествено техническо задание, или бриф, както е известно в средите на лого дизайна.

За ваше улеснение ние ще изготвим въпросник (и приложим отдолу), чрез който запитването ви да бъде максимално добро. Колкото по -пълно опишете вашите критерии за лого, толкова по - бързо и по - евтино ще получите крайния продукт.

Ако не сте наясно със стила ни на работа, можете да разгледате портфолиото ни.Тъй като сложността на всеки проект, е различна цената се определя според сложността на заданието, но като ориентир може да служи цена на час, за изработка - 20 лв./ ч. Работата по вашия проект може да отнеме 2-3 часа, а ако се налагат допълнителни уточнения доработки или пък различни лого концепции часовете може да станат значително повече. Ако сте разгледали сайта имате отговора на въпроса "Защо цената на лого дизайна е по - ниска от обичайно".


home_interactive_offer_list_1

ВЕКТОРНИ ФАЙЛОВЕ

След като бъде скицирана идеята, идва ред на графичното и оформление с Adobe Ilustrator. Това е професионална, много мощна програма за рисуване и създаване на векторни графики и графичен дизайн. Разликата между векторнотото и растерното изображение ще разгледаме в отделна тема.

home_interactive_offer_list_2

ДОБРАТА ИДЕЯ

За да генерираме наистина добра, идея, която е в основата на качествен, знак, символ, лого, или монограм. Използваме различни мозъчни атаки, познати като брейнсторминг (brainstorming), скицираме мисловни карти, и използваме различни креативни похвати, за да получим най - добрата асоциация, която да изобразим графично - без излишни елементи, и без допълнителен товар.

home_interactive_offer_list_3

ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОГО

Брифа, или техническото задание за изработка на вашето лого е много важен момент в изработването му. Вие трябва да знаете какво харесвате и какво искате. Трябва да дадете и максимално пълни подробности за бизнеса, или услугата, която изработения графичен знак ще символизира. Идтеглете примерно задание за изработка на лого.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ЦЕНА

Ако ви е харесала идеята, работата ни, ако има нужда от свежест и нова визия на бизнеса, изпратете запитване, и ние ще ви върнем отговор.